Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng Nhà ở xã hội

MẶT BẰNG CT5
MẶT BẰNG CT6
Căn hộ 1+1 ngủ
Căn hộ 2 ngủ
Căn hộ 3 ngủ

Mặt bằng nhà ở thương mại

MẶT BẰNG CT10
Căn hộ 1+1 ngủ
Căn hộ 2 ngủ
Căn hộ 3 ngủ
Thông tin căn hộ thương mại kết hợp kinh doanh (CT10)
Thông tin căn hộ thương mại kết hợp kinh doanh (CT9)
Thông tin căn hộ thương mại kết hợp kinh doanh (CT8)
Thông tin căn hộ thương mại kết hợp kinh doanh (CT7)
Thông tin căn hộ thương mại kết hợp kinh doanh (CT6)
Thông tin căn hộ thương mại kết hợp kinh doanh (CT5)
CT4| CĂN HỘ CH-12
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m3

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-18
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,5 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,4 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,8 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-19
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,5 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  38,0 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-18
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  37,8 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-17
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  37,8 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-16
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  37,8 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-15
 • Phòng khách + ăn + bếp

  22,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,2 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,8 m2

 • Vệ sinh 1

  3,7 m2

 • Vệ sinh 2

  3,2 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  53,8 m2

 • Diện tích tim tường

  59,0 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-08
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,8 m2

 • Phòng ngủ

  9,6 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,0 m2

 • Diện tích khác

  1,6 m2

 • Diện tích thông thủy

  38,3 m2

 • Diện tích tim tường

  43,1 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-14
 • Phòng khách + ăn + bếp

  28,4 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,9 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,3 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,8 m2

 • Lô gia

  3,9 m2

 • Diện tích khác

  3,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-07
 • Phòng khách + ăn + bếp

  28,4 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,9 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,3 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,8 m2

 • Lô gia

  3,9 m2

 • Diện tích khác

  3,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-06
 • Phòng khách + ăn + bếp

  21,0 m2

 • Phòng ngủ

  10,0 m2

 • Vệ sinh

  3,4 m2

 • Lô gia

  2,7 m2

 • Diện tích khác

  1,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  38,4 m2

 • Diện tích tim tường

  42,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-11
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m3

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-10
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m3

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-09
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m3

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-05
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m3

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-04
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m3

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-03
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,4 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,9 m2

 • Vệ sinh 1

  3,8 m2

 • Vệ sinh 2

  3,3 m3

 • Lô gia

  4,3 m2

 • Diện tích khác

  2,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  55,4 m2

 • Diện tích tim tường

  61,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-02
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,4 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,9 m2

 • Vệ sinh 1

  3,8 m2

 • Vệ sinh 2

  3,3 m3

 • Lô gia

  4,3 m2

 • Diện tích khác

  2,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  55,4 m2

 • Diện tích tim tường

  61,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT4| CĂN HỘ CH-01
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,1 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh 2

  2,8 m2

 • Lô gia

  2,6 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  36,7 m2

 • Diện tích tim tường

  41,5 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-22
 • Phòng khách + ăn + bếp

  18,7 m2

 • Phòng ngủ

  9,4 m2

 • Vệ sinh 2

  3,4 m2

 • Lô gia

  2,2 m2

 • Diện tích khác

  1,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  35,5 m2

 • Diện tích tim tường

  39,7 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-21
 • Phòng khách + ăn + bếp

  22,9 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,2 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,9 m2

 • Vệ sinh 1

  3,7 m2

 • Vệ sinh 2

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  2,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  53,6 m2

 • Diện tích tim tường

  58,7 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-19
 • Phòng khách + ăn + bếp

  27,0 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,4 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,8 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,2 m2

 • Vệ sinh 1

  3,6 m2

 • Vệ sinh 2

  3,0 m2

 • Lô gia

  3,1 m2

 • Diện tích khác

  3,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  64,8 m2

 • Diện tích tim tường

  71,2 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-20
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,2 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  3,8 m2

 • Lô gia

  4,4 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  55,5 m2

 • Diện tích tim tường

  61,2 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-15
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,4 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,6 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  4,4 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  55,5 m2

 • Diện tích tim tường

  61,2 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-17
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,5 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,4 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,9 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-14
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,4 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,9 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-12
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,4 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,9 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-8
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,5 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,4 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,8 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-16
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Vệ sinh 1

  3,8 m2

 • Vệ sinh 2

  3,5 m2

 • Lô gia

  3,4 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,9 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-07
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,5 m2

 • Vệ sinh 1

  3,8 m2

 • Vệ sinh 2

  3,5 m2

 • Lô gia

  3,4 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,8 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-06
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  2,8 m2

 • Vệ sinh 2

  2,4 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  2,6 m2

 • Diện tích thông thủy

  53,8 m2

 • Diện tích tim tường

  60,0 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-05
 • Phòng khách + ăn + bếp

  29,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,6 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Phòng ngủ 3

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  3,6 m2

 • Vệ sinh 2

  2,8 m2

 • Lô gia

  2,9 m2

 • Diện tích khác

  3,6 m2

 • Diện tích thông thủy

  70,0 m2

 • Diện tích tim tường

  76,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-04
 • Phòng khách + ăn + bếp

  19,6 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  3,8 m2

 • Vệ sinh

  3,4 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,6 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-03
 • Phòng khách + ăn + bếp

  22,9 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,4 m2

 • Vệ sinh 1

  3,8 m2

 • Vệ sinh 2

  3,4 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  54,6 m2

 • Diện tích tim tường

  59,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-11
 • Phòng khách + ăn + bếp

  19,6 m2

 • Phòng ngủ

  9,5 m2

 • Vệ sinh

  3,1 m2

 • Lô gia

  3,0 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  36,7 m2

 • Diện tích tim tường

  40,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-10
 • Phòng khách + ăn + bếp

  19,6 m2

 • Phòng ngủ

  9,5 m2

 • Vệ sinh

  3,1 m2

 • Lô gia

  3,0 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  36,7 m2

 • Diện tích tim tường

  40,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-09
 • Phòng khách + ăn + bếp

  19,6 m2

 • Phòng ngủ

  9,5 m2

 • Vệ sinh

  3,1 m2

 • Lô gia

  3,0 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  36,7 m2

 • Diện tích tim tường

  40,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-02
 • Phòng khách + ăn + bếp

  19,6 m2

 • Phòng ngủ

  9,5 m2

 • Vệ sinh

  3,1 m2

 • Lô gia

  3,0 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  36,7 m2

 • Diện tích tim tường

  40,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT3| CĂN HỘ CH-01
 • Phòng khách + ăn + bếp

  19,6 m2

 • Phòng ngủ

  9,5 m2

 • Vệ sinh

  3,1 m2

 • Lô gia

  3,0 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  36,7 m2

 • Diện tích tim tường

  40,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-19
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,5 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  38,0 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-18
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  37,8 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-17
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  37,8 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-16
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,5 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  2,8 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  37,8 m2

 • Diện tích tim tường

  41,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-15
 • Phòng khách + ăn + bếp

  22,7 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,2 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,8 m2

 • Vệ sinh 1

  3,7 m2

 • Vệ sinh 2

  3,2 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  53,8 m2

 • Diện tích tim tường

  59,0 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-08
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,8 m2

 • Phòng ngủ

  9,6 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,0 m2

 • Diện tích khác

  1,6 m2

 • Diện tích thông thủy

  38,3 m2

 • Diện tích tim tường

  43,1 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-14
 • Phòng khách + ăn + bếp

  28,4 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,9 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,3 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,8 m2

 • Lô gia

  3,9 m2

 • Diện tích khác

  3,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-07
 • Phòng khách + ăn + bếp

  28,4 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,9 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,3 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,8 m2

 • Lô gia

  3,9 m2

 • Diện tích khác

  3,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-06
 • Phòng khách + ăn + bếp

  21,0 m2

 • Phòng ngủ

  10,0 m2

 • Vệ sinh

  3,4 m2

 • Lô gia

  2,7 m2

 • Diện tích khác

  1,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  38,4 m2

 • Diện tích tim tường

  42,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-12
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-11
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-10
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-09
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-04
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-05
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,3 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,3 m2

 • Diện tích khác

  3,3 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-03
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,4 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,9 m2

 • Vệ sinh 1

  3,8 m2

 • Vệ sinh 2

  3,3 m2

 • Lô gia

  4,3 m2

 • Diện tích khác

  2,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  55,4 m2

 • Diện tích tim tường

  61,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-02
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,4 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,9 m2

 • Vệ sinh 1

  3,8 m2

 • Vệ sinh 2

  3,3 m2

 • Lô gia

  4,3 m2

 • Diện tích khác

  2,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  55,4 m2

 • Diện tích tim tường

  61,4 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT2| CĂN HỘ CH-01
 • Phòng khách + ăn + bếp

  20,1 m2

 • Phòng ngủ

  9,7 m2

 • Vệ sinh

  2,8 m2

 • Lô gia

  2,6 m2

 • Diện tích khác

  1,5 m2

 • Diện tích thông thủy

  36,7 m2

 • Diện tích tim tường

  41,5 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-20
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,6 m2

 • Phòng ngủ 1

  11,5 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  1,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,7 m2

 • Diện tích tim tường

  49,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-19
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,4 m2

 • Phòng ngủ 1

  11,1 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  1,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,1 m2

 • Diện tích tim tường

  50,0 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-18
 • Phòng khách + ăn + bếp

  29,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Phòng 3

  7,3 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,6 m2

 • Lô gia

  4,1 m2

 • Diện tích khác

  3,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-17
 • Phòng khách + ăn + bếp

  29,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,3 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,6 m2

 • Lô gia

  4,1 m2

 • Diện tích khác

  3,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-16
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-15
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-14
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,1 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,8m2

 • Diện tích tim tường

  62,7m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-12
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,1 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,5 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,8 m2

 • Vệ sinh 1

  3,7 m2

 • Vệ sinh 2

  3,7 m2

 • Lô gia

  4,3 m2

 • Diện tích khác

  2,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,9 m2

 • Diện tích tim tường

  62,7 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-11
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,4 m2

 • Phòng ngủ

  11,1 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  1,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,1 m2

 • Diện tích tim tường

  49,2 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-10
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,4 m2

 • Phòng ngủ

  11,1 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  1,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,1 m2

 • Diện tích tim tường

  49,1 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-11
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,4 m2

 • Phòng ngủ

  11,1 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  1,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,1 m2

 • Diện tích tim tường

  49,2 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-08
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-09
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-07
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-06
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-05
 • Phòng khách + ăn + bếp

  30,0 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,5 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  3,0 m2

 • Vệ sinh 2

  2,4 m2

 • Lô gia

  3,1 m2

 • Diện tích khác

  2,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  58,9 m2

 • Diện tích tim tường

  65,0 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-04
 • Phòng khách + ăn + bếp

  29,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,3 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,6 m2

 • Lô gia

  4,1 m2

 • Diện tích khác

  3,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-03
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,6 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,8 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,6 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-02
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,6 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,8 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,6 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-01
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  6,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  2,2 m2

 • Lô gia

  3,6 m2

 • Diện tích khác

  2,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  53,4 m2

 • Diện tích tim tường

  57,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-15
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,1 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-19
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,6 m2

 • Phòng ngủ

  11,5 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  1,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,1 m2

 • Diện tích tim tường

  50,0 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-20
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,6 m2

 • Phòng ngủ

  11,5 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  1,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,7 m2

 • Diện tích tim tường

  49,6 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-01
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  6,7 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  2,2 m2

 • Lô gia

  3,6 m2

 • Diện tích khác

  2,9 m2

 • Diện tích thông thủy

  53,4 m2

 • Diện tích tim tường

  57,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-03
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,6 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,8 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,6 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-02
 • Phòng khách + ăn + bếp

  23,6 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,8 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,6 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-17
 • Phòng khách + ăn + bếp

  29,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,3 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,6 m2

 • Lô gia

  4,1 m2

 • Diện tích khác

  3,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-18
 • Phòng khách + ăn + bếp

  29,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,3 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,6 m2

 • Lô gia

  4,1 m2

 • Diện tích khác

  3,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-04
 • Phòng khách + ăn + bếp

  29,3 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,0 m2

 • Phòng ngủ 2

  7,6 m2

 • Phòng ngủ 3

  7,3 m2

 • Vệ sinh 1

  3,5 m2

 • Vệ sinh 2

  2,6 m2

 • Lô gia

  4,1 m2

 • Diện tích khác

  3,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  68,2 m2

 • Diện tích tim tường

  74,9 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-16
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,1 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  57 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-15
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,1 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,8m2

 • Diện tích tim tường

  62,7m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-09
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-08
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-07
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-14
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,1 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,8 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,5 m2

 • Vệ sinh 1

  4,0 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,7 m2

 • Diện tích khác

  3,1 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,8m2

 • Diện tích tim tường

  62,7m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-12
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,1 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,5 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,8 m2

 • Vệ sinh 1

  3,7 m2

 • Vệ sinh 2

  3,7 m2

 • Lô gia

  4,3 m2

 • Diện tích khác

  2,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  56,9 m2

 • Diện tích tim tường

  62,7 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-10
 • Phòng khách + ăn + bếp

  25,4 m2

 • Phòng ngủ

  11,1 m2

 • Vệ sinh

  3,3 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  1,8 m2

 • Diện tích thông thủy

  45,1 m2

 • Diện tích tim tường

  49,1 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-06
 • Phòng khách + ăn + bếp

  24,8 m2

 • Phòng ngủ 1

  10,1 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,1 m2

 • Vệ sinh 1

  3,9 m2

 • Vệ sinh 2

  3,6 m2

 • Lô gia

  3,5 m2

 • Diện tích khác

  3,0 m2

 • Diện tích thông thủy

  57,0 m2

 • Diện tích tim tường

  61,8 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua
CT1| CĂN HỘ CH-05
 • Phòng khách + ăn + bếp

  30,0 m2

 • Phòng ngủ 1

  9,5 m2

 • Phòng ngủ 2

  8,2 m2

 • Vệ sinh 1

  3,0 m2

 • Vệ sinh 2

  2,4 m2

 • Lô gia

  3,1 m2

 • Diện tích khác

  2,7 m2

 • Diện tích thông thủy

  58,9 m2

 • Diện tích tim tường

  65,0 m2

*Mọi thông tin, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua